Договір про надання послуг (публічна оферта)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Фізична особа – підприємець Хижняк О.А. (далі – Виконавець), пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (далі – Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов’язується сумлінно їх виконувати.

1.2.1. Акцептом цієї Оферти вважається 100% оплата Послуг, що продаються на web-сторінках інформаційного ресурсу, об’єднаних адресним доменом onvira.art (далі – Сайт) в порядку, передбаченому цією Публічною Офертою.

1.3. Незгода з визначеними в цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем послуг.

1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

1.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни до Оферти, у зв’язку з чим, Клієнт зобов’язується регулярно відстежувати зміни в Оферті, розміщеній на Сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику доступ до матеріалів і сервісів Сайту, детальний опис яких міститься на Сайті.

2.2. Факт оплати Замовником послуг свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.

2.3. Вартість послуг визначається залежно від обраного тарифу.

2.4. Прийняття цієї Оферти і, відповідно, укладення цього Договору означає, що Замовник, у необхідному для нього ступені, ознайомився з умовами цього договору (далі – Оферти) і тарифними пакетами, розміщеними на Сайті.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником тарифного пакета, надати йому послуги певного тарифного пакета у строк, зазначений на Сайті.

3.1.2. Забезпечити безперервність доступів до матеріалів відповідно до обраного Замовником тарифного пакета.

3.1.3. Своєчасно повідомляти Замовника про перенесення або зміну передбачених тарифним пакетом послуг з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено зазначену послугу.

3.1.4. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.

3.1.5. Зберігати в конфіденційності персональні дані Клієнта відповідно до Політики конфіденційності. Не вважається порушенням надання адміністрацією Сайту інформації агентам і третім особам, які діють на підставі договору з адміністрацією Сайту, для виконання зобов’язань перед Клієнтом.

3.1.6. Адміністрація Сайту має право направляти Клієнту повідомлення рекламно-інформаційного характеру. Якщо Клієнт не бажає отримувати листи розсилки від адміністрації Сайту, він може відписатися від розсилки, натиснувши спеціальне посилання, що є в кожному одержуваному листі.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Призупинити/припинити надання Замовнику послуг в односторонньому порядку в таких випадках:

* Замовник порушив умови цього Договору;

*Замовник вчинив дії, що перешкоджають функціонуванню Інтернету або внутрішніх каналів зв’язку, зокрема дії незаконного або аморального характеру, або такі, що порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств та/або спричиняють їхні скарги, розповсюдження в мережі вірусів або інших небажаних компонентів, вчинення дій, спрямованих на одержання конфіденційної інформації або інформації зі спеціальним доступом;

3.2.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково у разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1, 4.1.4 – 4.1.5 цього Договору, та/або систематичного невиконання Замовником правил поведінки.

3.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, а також вартості послуг з попередньою їх публікацією на Сайті. При цьому внесення змін до пропонованих послуг та вартості послуг під час надання Замовнику послуг не допускається.

3.2.4. Вимагати від Замовника відшкодування шкоди, заподіяної діями Замовника

3.2.5. Переносити надання послуг, передбачених тарифним планом, з одного дня на інший, але своєчасно при цьому попередивши Замовника не менше, ніж за три години.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Сумлінно виконувати умови цього Договору, дотримуватися правил поведінки та своєчасно внести плату за послуги за обраним тарифним пакетом.

4.1.2. Користувач має право використовувати інформаційний ресурс у повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою. Детальний опис послуг та їхній склад визначається замовленим тарифним пакетом, який постійно знаходиться на Сайті.

4.1.3. Дотримуватися правил поведінки на Сайті та виявляти повагу до Виконавця, інших учасників.

4.1.4. Під час отримання послуг не здійснювати несанкціонованої розсилки листів (спам), не здійснювати несанкціонованого доступу до комп’ютерних систем, програмного забезпечення, даних та інших матеріалів, захищених авторським правом, не копіювати і не поширювати їх.

4.1.5. Будь-які матеріали, отримані Замовником від Виконавця в рамках наданих Послуг, можуть використовуватися Клієнтом тільки в особистих цілях і не можуть передаватися третім особам. Замовнику забороняється відтворювати, повторювати і копіювати, продавати і перепродавати матеріали, надані Виконавцем у межах наданих Послуг.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Отримувати послуги, передбачені цим Договором.

4.2.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.

4.2.3. Вносити оплату Виконавцю за послуги, згідно з обраним тарифним пакетом, будь-яким із передбачених чинним законодавством України способом.

4.2.4. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку та відмовитися від зазначення послуг, безпосередньо через Сайт в особистому кабінеті. Доступ до всіх сервісів, матеріалів, записів, що надаються в рамках Сайту, залишиться до кінця вже оплаченого періоду.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Послуги за цим Договором надаються на умовах 100-відсоткової оплати одного з тарифних пакетів.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів. Безпека, а також інші умови використання обраних Замовників способів оплати виходять за рамки Договору і регулюються угодами з відповідними платіжними інтеграторами. Замовник самостійно несе відповідальність за помилки, які допущені ним при оплаті Послуг. Виконавець не несе відповідальності за збитки або інші несприятливі наслідки, які можуть виникнути у Замовника та/або третіх осіб у разі неправильного зазначення призначення платежу.

5.3. Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. Під час замовлення тарифного пакета користувач вносить першу абонентську плату та оплачує послуги, заповнивши фрейм платіжної системи (спеціальну форму) і натиснувши кнопку оплатити. Усі наступні платежі списуються з прив’язаної банківської картки Користувача автоматично, у розмірі та на умовах замовленого Користувачем тарифного пакета.

5.5. Строки внесення Користувачем абонентської плати, обліковий період надання послуг, а також дата чергового автоматичного списання абонентської плати визначаються тарифним пакетом і відображаються в особистому кабінеті на Сайті.

5.6. Утримання (списання) нарахованої абонентської плати здійснюється адміністрацією Сайту в останній день облікового періоду, що обчислюється з останнього дня попереднього облікового періоду до передостаннього дня поточного облікового періоду, із сум, які є на балансі банківської картки, прив’язаної до облікового запису користувача.

5.7. У разі порушення термінів оплати послуг (неможливості списання абонентської плати, зважаючи на брак коштів на банківській картці Користувача), адміністрація залишає за собою право призупинити Користувачеві доступ до Сайту (деяких його розділів) до моменту внесення абонентської плати (списання коштів з картки).

5.8. Якщо Клієнт до закінчення оплаченого раніше періоду доступу до Сайту не скасував підписку на Сайті самостійно, не звернувся до адміністрації Сайту по технічну допомогу в цьому питанні, і відбулося списання оплати за наступний період доступу до матеріалів Сайту – у цьому разі адміністрація Сайту не приймає претензій щодо повернення грошових коштів.

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. На Сайті надається доступ до матеріалів, вебінарів на умовах, передбачених цією Офертою.

6.2. Доступ для перегляду матеріалів надаються для облікового запису, зазначеного Клієнтом під час Замовлення, не пізніше ніж протягом доби після оплати. Якщо доступ не був отриманий Клієнтом, він зобов’язаний повідомити про це адміністрацію Сайту через технічну підтримку Сайту.

6.3. Терміни надання Послуг з отримання доступів до матеріалів Сайту вказуються в описі Послуги, розміщеному на Сайті.

6.4. У разі якщо Послуга надається в конкретний період часу, зазначений на сторінці опису Послуги на Сайті, а Клієнт не скористався Послугою в ці зазначені дати, то в інші дати для Клієнта Послуга повторно надаватися не буде.

6.5. Доступ до матеріалів Сайту організовано на погодинній оплаті. Послуга вважається наданою з моменту надання доступу (активації особистого кабінету) після 100% передоплати і закінчується через оплачений часовий період. Наприклад, якщо Клієнт оплатив 1 числа доступ на 1 місяць, то доступ до матеріалів Сайту завершиться 1 числа наступного місяця, навіть якщо Клієнт жодного разу не зайшов до особистого кабінету.

6.6. Клієнт має доступ до всіх сервісів, матеріалів, записів, що надаються в рамках Сайту, тільки в оплачений період часу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором і чинним законодавством України.

7.2. Замовник усвідомлює, що порушення ним умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/призупиненням надання послуг.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника. При цьому суб’єктивна негативна оцінка Замовником наданих Виконавцем Послуг не є підставою вважати Послуги не наданими або наданими неналежним чином.

7.4. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у межах надання послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії. Ухвалення рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації перебуває у виключній компетенції Замовника. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у межах виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

7.5. Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, систем та комп’ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.

7.6. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов’язань.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Виконавець і Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після набрання чинності цим Договором унаслідок подій надзвичайного характеру, що не могли бути передбачені і яким неможливо було запобігти розумними заходами.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Замовником Виконавцю і діє протягом усього строку, визначеного в обраному Замовником тарифному пакеті.

10. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

10.1. Сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото- та відеоматеріалів, та інших результатів інтелектуальної діяльності, викладених на Сайті, захищена авторським правом, правом на торговельну марку та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності. Зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і щодо всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Жодні права на вміст Сайту, окрім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, програми для ЕОМ, товарні знаки не переходять до Замовника в результаті користування Сайтом та укладення цього договору.

10.2. У разі порушення Замовником положень цього договору, що стосуються захисту авторських прав Виконавця, останній вправі вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі від вартості курсу, за кожен випадок порушення, а також компенсації всіх заподіяних збитків, включно з упущеною вигодою.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі суперечки і розбіжності, що виникли з приводу виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника.

11.2. Виконавець після отримання від Замовника послуг заяви (претензії), зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені вимоги або надіслати Замовнику мотивовану відмову.

11.3. У разі якщо спір, що виник, не буде врегульовано в претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до суду за місцем знаходження Виконавця.

11.4. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

12. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ

Виконавець

Юр. адреса:
вул. М. Величка б. 14Б, кв. 605,

Київська обл.

Фізична особа-підприємець
Хижняк Олена Анатоліївна
ІНН: 3268913883

Розрахунковий рахунок:
UA673052990000026005036408845

Тел. (Україна): +380990987278
onvira@onvira.art